Fizjoterapia pracy
i ergonomia pracownika

Arbeids- en bedrijfsfysiotherapie Den Haag

Fizjoterapia pracy
i ergonomia pracownika

Zajmujemy się oceną i analizą miejsca pracy, czynności zawodowych oraz elementów, która mają (bez)pośredni wpływ na powstawanie dolegliwości mięśniowo-szkieletowych. Ponadto prowadzimy szkolenia z zakresu ergonomii pracy, oraz instruktaż właściwego wykonywania czynności zawodowych.

 

Nasza oferta „Fizjoterapii dla firm” jest stworzona z myślą o zapewnieniu pracownikom profesjonalnego wsparcia ukierunkowanego na poprawę ich zdrowia oraz życia.

Troska firm o szerzenie idei równowagi między pracą a życiem osobistym wpływa nie tylko na ergonomię pracy. Ma pozytywny wpływ także na funkcjonowanie pracowników w ich codziennym środowisku, również prywatnym.

 

Zaangażowanie pracodawców w działania mające na celu polepszenie kondycji psychofizycznej pracowników prowadzi do kształtowania pozytywnych postaw. A zakres oddziaływania rozszerza się, gdy pracownik przenosi nowe wzorce z pracy do domu. Zmiany obejmują więc również członków rodziny.

 

Ofertę dopasowujemy do zapotrzebowania firmy, pracowników.
W naszej ofercie jest:

Podczas treningu przedstawiamy schorzenia narządu ruchu powiązane z daną pracą, oceniamy stanowiska pracy, wskazujemy sposoby poprawnego wykonywania pracy oraz dajemy biomechaniczny instruktaż dla pracownika. Nasze podejście jest indywidualne, nasze usługi są dostosowane do specyfiki pracy biurowej, fizycznej jak i produkcyjnej.

Uwaga fizjoterapeutów Fysiotherapie WeMove skupia się
na trzech obszarach:

W wyniku naszej pracy sporządzany jest raport ergonomiczny zawierający informacje o potencjalnym ryzyku, uzasadnienia oraz wskazówki i rekomendacje dalszych działań.

Nasze wieloletnie doświadczenie w dziedzinie fizjoterapii, proponowane rozwiązania pozwalają tworzyć bezpieczniejsze, wygodniejsze i przede wszystkim zdrowsze miejsca pracy.

 

Nasz cel to prewencja i zapobieganie, o czym przekonała się już niejedna firma oraz wielu pracowników.


Asia Piechowiak jest dyplomowana fizjoterapeutka ze specjalizacja Arbeids- en Bedrijfsfysiotherapie. 

Szukasz fizjoterapeuty?

Umów wizytę z fizjoterapeutą w Fizjoterapii WeMove za pomocą przycisku poniżej.

Kontakt i lokacje

Tel: (070) 360 47 86
E-mail: info@fysiowemove.nl

Tel: (070) 366 87 21
E-mail: info@fysiowemove.nl

Tel: (06) 21 90 34 83
E-mail: nina@fysiowemove.nl
Tel: (06) 48 15 65 47
E-mail: asia@fysiowemove.nl