Privacyregeling

Om uw behandeling goed uit te kunnen voeren, houdt de fysiotherapeut een dossier van u bij. In dit dossier staan de voor de behandeling belangrijke medische en persoonlijke gegevens. Op de registratie van deze gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden vastgelegd, de personen die toegang hebben tot het dossier, en het recht dat de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger zijn dossier kan inzien.

 

Naast de Wet Bescherming Persoonsgegevens is er een privacyreglement van toepassing:

 

Naast uw behandelend fysiotherapeut heeft ook een aantal andere personen toegang tot uw dossier. Dit zijn de andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires. Voor allen geldt een geheimhoudingsplicht.

 

U heeft het recht om uw dossier in te zien. Indien u van mening bent dat er onjuiste gegevens in uw dossier staan, dan kunt u vragen deze te wijzigen of te verwijderen.

 

Er worden alleen gegevens in uw dossier opgeslagen die van belang zijn voor uw behandeling.
Indien uw gegevens van belang zijn voor wetenschappelijk onderzoek of voor onderwijs, kan hiervan pas gebruik gemaakt worden na uw schriftelijke toestemming, en in geanonimiseerde vorm.

 

Er zal aan derden geen gegevens worden verstrekt, tenzij u of uw wettelijke vertegenwoordiger daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 

Indien u van mening bent dat er ten aanzien van uw gegevens op een onjuiste manier met de Wet op de Persoonsgegevens of dit reglement wordt omgegaan, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling zoals op onze website is aangegeven.


Gereserveerde behandelingen dienen UITERLIJK 24 UUR van tevoren telefonisch (070-3604786) of via e-mail info@fysiowemove.nl te worden afgezegd. Afzeggingen voor een behandelafspraak op maandag dienen voor vrijdag 18:00 uur afgemeld te worden of anders uiterlijk op zondag via e-mail of op de voice-mail te zijn ingesproken. Indien u bij verhindering niet tenminste 24 uur van te voren afzegt, zijn de kosten van de desbetreffende behandeling voor UW EIGEN REKENING. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij uw ziektekostenverzekering. De kosten voor een niet nagekomen afspraak zijn conform de tarievenlijst van de desbetreffende behandeling. U ontvangt hiervoor een factuur.

Bent u op zoek naar een fysiotherapeut?

Maak gemakkelijk en snel online een afspraak met de fysiotherapeut bij Fysiotherapie WeMove via onderstaande knop. 

Contact en locaties

Tel: (070) 360 47 86
E-mail: info@fysiowemove.nl

Tel: (070) 366 87 21
E-mail: info@fysiowemove.nl

Tel: (06) 21 90 34 83
E-mail: nina@fysiowemove.nl
Tel: (06) 48 15 65 47
E-mail: asia@fysiowemove.nl